Massetransport

Massetransport

Vi kan hjelpe deg med massetransport. Trenger du tilkjørt masse? Eller fjerning av masse? Det er begge tjenester vi tilbyr og gjerne hjelper deg med. Vi har egen lastebil til dette formålet.

Gul lastebil som frakter masser
Vi har over 25 års erfaring og står klare til å hjelpe deg!