Tjenester

Graving

Har du en tomt som må klargjøres for nybygg eller tilbygg? Eller trenger du annet arbeid som krever en gravemaskin? Vi har både gravemaskinen, kompetansen og erfaringen. Vi tar imot alle typer graveoppdrag, små som store!

Drenering

En varig og sikker dreneringsløsning må bygge på kunnskap om hvordan vann, vanndamp (fukt) og vanntrykk oppfører seg mot konstruksjoner som opptar fukt og temperatursvingninger under bakken. Kjellergulv og kjellervegger er eksempler på slike konstruksjoner. Dreneringens oppgave er å få rennende og stående vann i grunnen bort fra konstruksjonen. Vi har mye erfaring på dette feltet og kan hjelpe deg!

Planering

Planering av flat tomt er ofte det enkleste, mens planering av en skrå tomt kan kreve mer jobb og innebære at du må sette opp støttemurer. Vi har planert mange tomter, og sammen med deg vil vi planlegge og finne beste løsning med ditt utgangspunkt.

Tomtearbeid

Tomtearbeid kan inneholde alt fra gravearbeid, sprenging, fjerning av masse, tilføring av masser og til slutt planering. I denne rekkefølgen. Jobben starter alltid med å renske tomten, og i noen tilfeller er sprenging en del av denne prosessen. Vi har lang erfaring med tomtearbeid, og kan hjelpe deg med alt innenfor dette.

Massetransport

Vi kan hjelpe deg med massetransport. Trenger du tilkjørt masse? Eller fjerning av masse? Det er begge tjenester vi tilbyr og gjerne hjelper deg med. Vi har egen lastebil til dette formålet.

Steinmurer

Drømmer du om en flott steinmur som rundt hagen din? Kanskje med en innebygd trapp også? Vi har bygd mange ulike type murer for våre tidligere kunder. Både store murer og mindre murer. Murer til gårdsplass, overganger mellom hage og gårsdplass, eller murer som rammer inn hager. Vi tar på oss det meste, bare ta kontakt med oss om hva du ønsker!

Hagearbeide

Trenger du hjelp med å lage en flott hage? Vi kan hjelpe deg med graving, planering og legge gress. Vi har laget mange flotte hager, og hjelper deg gjerne med å få en ny, pen og frodig hage.

Renseanlegg

Har du fått pålegg om renseanlegg? Vi kan hjelpe deg! Vi leverer renseanlegg fra August Norge, og hjelper deg med alt fra prosjektering til ferdig nedgravd rensenalegg eller pumpesystem. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Gårdsplasser

Trenger gårdsplassen din en oppgradering? Vi har masse erfaring med utarbeidelse av flotte gårdsplasser. Både med grus og klargjøring for asfaltering. Vi planlegger sammen med deg hvordan du ønsker det. Vi kan også legge stein/mur etter ønske, for å få prikken over i’en.

Vi har over 25 års erfaring og står klare til å hjelpe deg!